Ứng dụng của XML trong thực tế

Kể từ lần đầu xuất hiện vào giữa những năm 90 thì các đặc tính của XML không thay đổi đáng kể, thay đổi chính đó là việc tạo ra sự tự do hơn cho nội dung

F# Data - Tạo ra dữ liệu có cấu trúc cho công dân
Mặc dù có nhiều nỗ lực phân loại dữ liệu nhưng hầu hết dữ liệu vẫn có sẵn ở các định dạng có cấu trúc, dữ liệu ở dưới dạng tệp CSV, các dịch vụ web services giao tiếp bằng JSON và hầu hết các tệp XML...
Tổng quan về mô hình hóa dữ liệu
Mô hình hóa dữ liệu là quá trình tạo ra một mô hình dữ liệu. Khi tạo một mô hình dữ liệu, trước tiên phải xác định dữ liệu, các thuộc tính và mối quan hệ của nó với dữ liệu khác và xác định các ràng...
Thiết lập cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương ở Nigeria
Hiện nay, Nigeria đang phải đối mặt với những thách thức về bảo mật (hoạt động vô danh, cướp vũ trang tràn lan ở phía Tây Nam, vụ cướp giật khét tiếng và bắt cóc ở phía Đông Nam; tội phạm, tham nhũng...
Những thành phần cơ bản của XML
Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 109:2017/BTTTT về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 04/4/2017,...
12