Những điều lưu ý khi chia sẻ dữ liệu
Chia sẻ dữ liệu là hành động cần thiết cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Để thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu an toàn và hiệu quả thì phải lưu ý một số điểm mang tính cơ bản nhất. Một số điểm đó...
API là gì và vai trò trong chia sẻ dữ liệu
Giao diện lập trình ứng dụng (API) là một giao diện phần mềm cho phép hai ứng dụng tương tác với nhau mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng
Sự khác biệt giữa Dịch vụ Web và API là gì?
Dịch vụ web và API là hai trong số những thuật ngữ công nghệ chồng chéo thường bị nhầm lẫn. Bạn thậm chí có thể đã nghe thấy những từ này được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng liệu chúng có giống...
Phân biệt giữa XML và XSD

Phân biệt giữa XML và XSD

Ngày đăng: 30/12/2021
Sự khác biệt chính giữa XML và XSD là XML là một ngôn ngữ đánh dấu là một phương pháp linh hoạt để tạo và chia sẻ dữ liệu qua các hệ thống không tương thích trong khi XSD được sử dụng để xác định cấu...
Sự khác biệt giữa JSON và XML
QCVN 109 sử dụng ngôn ngữ XML để mã hóa dữ liệu. Tuy nhiên hiện nay nhiều người sử dụng JSON, vậy XML và JSON khác nhau thế nào?
123