API là gì và vai trò trong chia sẻ dữ liệu

Ngày đăng: 30/12/2021 Lượt xem: 1713

Giao diện lập trình ứng dụng (API) là một giao diện phần mềm cho phép hai ứng dụng tương tác với nhau mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng. API là một tập hợp các chức năng và thủ tục phần mềm. Nói một cách dễ hiểu, API có nghĩa là một mã phần mềm có thể được truy cập hoặc thực thi. API được định nghĩa là mã giúp hai phần mềm khác nhau giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau.

Nó cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ để giao tiếp với các sản phẩm và dịch vụ khác mà không cần biết chúng được triển khai như thế nào.

Dưới đây là một số lý do để sử dụng API:

API viết tắt của giao diện lập trình ứng dụng giúp hai phần mềm khác nhau giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau.

Nó giúp bạn nhúng nội dung từ bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào hiệu quả hơn.

API có thể truy cập các thành phần ứng dụng. Việc cung cấp các dịch vụ và thông tin linh hoạt hơn.

Nội dung được tạo có thể được xuất bản tự động.

Nó cho phép người dùng hoặc một công ty tùy chỉnh nội dung và dịch vụ được sử dụng nhiều nhất.

Phần mềm cần thay đổi theo thời gian và các API giúp dự đoán các thay đổi.

Các tính năng của API

Nó cung cấp một dịch vụ có giá trị (dữ liệu, chức năng, đối tượng,.).

Nó giúp hoạch định một mô hình nghiệp vụ

Đơn giản, linh hoạt, nhanh chóng được thông qua.

Được quản lý và đo lường.

Cung cấp hỗ trợ nhà phát triển nhanh chóng

Các loại API

Chủ yếu có bốn loại API chính:

API mở: Các loại API này được cung cấp công khai để sử dụng giống như API OAuth của Google. Nó cũng không đưa ra bất kỳ hạn chế nào để sử dụng chúng. Vì vậy, chúng còn được gọi là API công khai.

API đối tác: Các quyền hoặc giấy phép cụ thể để truy cập loại API này vì chúng không được cung cấp cho công chúng.

API nội bộ: Nội bộ hoặc riêng tư. Các API này được phát triển bởi các công ty để sử dụng trong hệ thống nội bộ của họ. Nó giúp nâng cao năng suất của các nhóm

API tổng hợp: Loại API này kết hợp các API dịch vụ và dữ liệu khác nhau.

Mức độ giao tiếp của các API:

API cấp cao:

API cấp cao là những API mà chúng ta thường có thể sử dụng ở dạng REST, nơi các lập trình viên có mức độ trừu tượng cao. Các API này chủ yếu quan tâm đến việc thực hiện một chức năng hạn chế.

API cấp thấp:

Loại API này có mức độ trừu tượng thấp hơn, có nghĩa là chúng chi tiết hơn. Nó cho phép lập trình viên thao tác các chức năng trong mô-đun ứng dụng hoặc phần cứng ở cấp độ chi tiết.

API Web là gì?

API Web là một giao diện lập trình ứng dụng được sử dụng cho máy chủ web hoặc trình duyệt web.

Hai loại API web

Phía máy chủ: API web phía máy chủ là giao diện lập trình bao gồm một hoặc nhiều điểm cuối được hiển thị công khai với hệ thống thông báo yêu cầu-phản hồi đã xác định. Nó thường được thể hiện bằng JSON hoặc XML

Bên trung tâm: API web phía máy khách là một giao diện lập trình giúp mở rộng chức năng trong trình duyệt web hoặc máy khách HTTP khác.

Ví dụ về API web:

API của Google Maps cho phép các nhà phát triển nhúng Google Maps vào các trang web bằng cách sử dụng giao diện JavaScript hoặc Flash.

API YouTube cho phép các nhà phát triển tích hợp các video và chức năng của YouTube vào các trang web hoặc ứng dụng.

Twitter cung cấp hai API. API REST giúp các nhà phát triển truy cập dữ liệu Twitter và API tìm kiếm cung cấp các phương pháp để các nhà phát triển tương tác với Tìm kiếm trên Twitter.

API của Amazon cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập vào lựa chọn sản phẩm của Amazon.