Các phương pháp hay nhất khi viết lược đồ XML (XSD)

Ngày đăng: 30/12/2021 Lượt xem: 1719

1.   Tất cả Phần tử và thuộc tính phải sử dụng cách đặt tên với quy trắc chữ hoa đầu từ và chữ thường còn lại. ví dụ: HoVaTen, tránh dấu gạch ngang, dấu cách hoặc ký tự đặc biệt.

2.   Khả năng đọc hiểu là quan trọng hơn độ dài thẻ cho đến một điểm. Luôn luôn có một ranh giới để vẽ giữa kích thước tài liệu và khả năng đọc, bất cứ khi nào có thể ưu tiên khả năng đọc.

3.   Tránh viết tắt và từ viết tắt cho tên phần tử, thuộc tính và loại. Các trường hợp ngoại lệ đối với các từ viết tắt thông dụng. Ví dụ ID (Mã định danh).

4.   Đặt tiếp cuối ngữ cho loại cấu trúc, kiểu để tránh nhầm lẫn. Ví dụ S là cấu trúc, T là kiểu

5.   Các bảng liệt kê nên sử dụng số làm mã,nếu sử dụng ký tự nên ngắn gọn.

6.   Nếu có bảng mã đã quy định thì nên sử dụng bảng mã đã có.

7.   Tên không nên bao gồm tên của cấu trúc chứa, ví dụ: Tên khách hàng phải là Tên trong phần tử mẹ Khách hàng.

8.   Chỉ tạo các loại complexTypes hoặc simpleTypes cho các loại có khả năng được sử dụng lại..

9.   Tránh sử dụng các nội dung hỗn hợp .

10.               Chỉ xác định các phần tử mức gốc nếu phần tử có khả năng là phần tử gốc trong tài liệu XML. Nếu bạn muốn phần tử có phạm vi tổng thể, hãy tạo ComplexType hoặc SimpleType cấp cơ sở để thay thế.

11.               Sử dụng bí danh không gian tên nhất quán và tránh sử dụng tiền tố được xác định tiêu chuẩn :

-  xml (được định nghĩa trong tiêu chuẩn XML)

-  xmlns (được định nghĩa trong Không gian tên trong tiêu chuẩn XML)

-  xs (được định nghĩa là http://www.w3.org/2001/XMLSchema)

-  xsi (được định nghĩa là http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance)

12.               Chú ý về việc đặt phiên bản ngay từ đầu khi thiết kế lược đồ của bạn. Nếu điều quan trọng là các phiên bản mới của lược đồ phải tương thích ngược, thì tất cả các bổ sung vào lược đồ phải là tùy chọn. Nếu điều quan trọng là các sản phẩm hiện có phải có thể đọc các phiên bản mới hơn của một tài liệu nhất định, thì hãy xem xét việc thêm bất kỳ mục nhập Thuộc tính nào vào cuối định nghĩa.

13.               Xác định một targetNamespace trong lược đồ, điều này xác định lược đồ tốt hơn và có thể giúp mọi thứ dễ dàng hơn trong việc mô-đun hóa và sử dụng lại.

14.               Đặt elementFormDefault = " qualified" trong phần tử lược. Điều này làm cho việc xác định không gian tên trong XML kết quả trở nên dễ đọc hơn.

15.               Việc sử dụng một trình soạn thảo lược đồ XML sẽ giúp tạo ra lược đồ XML hợp lệ, tiết kiệm rất nhiều thời gian.