Cấu trúc, ngôn ngữ, định dạnh trao đổi dữ liệu XML giữa các hệ thống thông tin

Ngày đăng: 11/10/2019 Lượt xem: 497

Ngày nay, việc cho phép thao tác chuyển đổi giữa các tài nguyên thông tin khác nhau về hình dạng và nội dung là một trong những vấn đề then chốt của các cơ quan, tổ chức. Giữa người sử dụng và các ứng dụng có những nhu cầu về truy cập và trao đổi dữ liệu từ số lượng lớn ngày càng tăng. Tuy nhiên, các tài nguyên thông tin này được tạo ra và quản trị hoàn toàn độc lập về mặt vật lý, nguyên tắc và phương thức. Vì vậy, phương pháp tiếp cận đặt ra 03 hướng giải quyết:

- Việc kết nối và chuyển đổi dữ liệu với nhiều hệ thống của nhà cung cấp khác nhau (về kỹ thuật giao thức và dạng nội dung dữ liệu);

- Hạn chế tối đa việc thay đổi giao thức, cơ sở dữ liệu và cách hoạt động của hệ thống sẵn có;

- Đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ được cung cấp hiện nay.

Do vậy, cấu trúc trao đổi dữ liệu tuân theo lược đồ XML Schema, XML Schema được sử dụng để tạo ra dữ liệu, mô tả cấu trúc dữ liệu khi luân chuyển và kiểm tra cấu trúc dữ liệu, tính đúng đắn của các thành phần (về hình dạng và nội dung) của dữ liệu khi xử lý.

Việc quản lý thông tin, bao gồm cả thông tin trên các ngôn ngữ khác nhau cũng dựa trên nền tảng XML. Các cấu trúc thông tin dữ liệu trong các bảng và trường của cơ sở dữ liệu cần được mô tả lại bằng các cấu trúc XML thích hợp, các liên kết trực tiếp, gián tiếp hoặc tham chiếu của các dữ liệu bên trong đều có thể được mô tả qua các phần tử con, thuộc tính, hoặc các tham chiếu qua XLink. Vì thế, ngôn ngữ XML có thể mô tả rõ ràng và chính xác bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL nào.

XML là ngôn ngữ trao đổi dữ liệu được sử dụng trên nhiều nền và ngôn ngữ khác nhau. XML được thiết kế theo hướng dữ liệu cần lưu trữ là gì. Ví dụ một đoạn mã trao đổi dữ liệu theo XML như sau:

  Các thẻ của XML không được định nghĩa trước mà hoàn toàn phụ thuộc vào người dùng. Tuy nhiên, XML vẫn có một chuẩn chung đó là một thẻ mở phải có một thẻ đóng.

Trong ví dụ trên, nếu là thẻ mở thì thẻ đóng phải là . Nó được tổ chức theo cấu trúc dạng cây, xuất phát từ gốc và phát triển theo từng nhánh.

Gốc là menu, có hai nhánh con là name và content, điểm mạnh của XML là nó được sử dụng giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nếu dùng C≠ để tạo ra một file XML thì cũng có thể dùng PHP, ASP.Net để đọc file đó, chính vì thế, XML là một ngôn ngữ khá phổ biến và được dùng ở mọi nơi.

Lê Thị Thùy Trang