Nền tảng chia sẻ dữ liệu công dân tại Singapore

Ngày đăng: 26/12/2021 Lượt xem: 1681

Singapore đã xây dựng một nền tảng cho phép người dân kiểm tra và đồng ý về những dữ liệu họ đang chia sẻ với chính phủ.

myInfo tập hợp dữ liệu cá nhân của họ từ khắp các cơ quan chính phủ vào một hồ sơ duy nhất cho mỗi công dân. Người dùng có thể nhập thêm thông tin về thu nhập, giáo dục, việc làm và gia đình của họ.

Peter Ong, Trưởng phòng Dịch vụ Dân sự, tại Digital Government Exchange cho biết “Mục tiêu của chúng tôi là làm cho việc giao dịch với chính phủ trở nên dễ dàng hơn nhiều, sử dụng các phương tiện kỹ thuật số để làm việc chung giữa các cơ quan,” 

Các cơ quan sẽ sử dụng hồ sơ này mỗi khi người dùng cần điền vào biểu mẫu của chính phủ. Điều này sẽ loại bỏ nhu cầu công dân phải gửi cùng một dữ liệu cho các giao dịch khác nhau và cuối cùng, xác minh bất kỳ tài liệu thực tế nào.

Ong nói: “Người dân thường hỏi tại sao họ cần cung cấp cho các cơ quan chính phủ khác nhau dữ liệu về bản thân họ. “Chúng ta phải hướng tới việc loại bỏ sự bất tiện và xích mích đó.”

ảnh chụp màn hình myInfo

Công dân có thể chọn xem họ có muốn đăng ký myInfo hay không. Mỗi khi họ chọn sử dụng nó, các cơ quan sẽ yêu cầu sự đồng ý về dữ liệu cụ thể sẽ được sử dụng.

myInfo là một dự án của Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Infocomm. Cổng thông tin được xây dựng trong hơn một năm do nhóm Dịch vụ kỹ thuật số của Chính phủ lãnh đạo, sử dụng các phương pháp linh hoạt để thiết kế giao diện người dùng. Nó đang được thử nghiệm và phản hồi liên tục để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên nền tảng.

Dịch vụ này là một phần quan trọng trong động thái của chính phủ nhằm cung cấp nhiều dịch vụ kỹ thuật số tiên đoán hơn. Với đầy đủ dữ liệu, các cơ quan sẽ có thể hiểu trước nhu cầu của công dân và cung cấp dịch vụ cho họ khi họ cần.

myInfo sẽ có sẵn 15 dịch vụ vào tháng 6, bao gồm đăng ký nhà ở chính phủ, đăng ký chương trình thưởng cho em bé, cập nhật chi tiết liên hệ để nộp thuế và tuyển dụng việc làm. Đến năm 2018, tất cả các dịch vụ kỹ thuật số yêu cầu xác thực hai yếu tố sẽ được liên kết với nền tảng myInfo, ước tính là 200 dịch vụ.

Dịch vụ được triển khai thử nghiệm từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2016 với 32.000 người.

Các dịch vụ do myInfo cung cấp sẽ không ngừng được mở rộng. Ong nói: “Chính phủ đang“ tìm cách tăng số lượng dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ ”. Ông nói thêm, lượng tiền của nó cũng sẽ tăng lên để bao gồm các giao dịch của khu vực tư nhân, chẳng hạn như ngân hàng.

(Theo https://govinsider.asia/digital-gov/singapore-launches-myinfo-to-enable-predictive-services/)