Những điều lưu ý khi chia sẻ dữ liệu

Ngày đăng: 30/12/2021 Lượt xem: 1793

Chia sẻ dữ liệu là hành động cần thiết cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Để thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu an toàn và hiệu quả thì phải lưu ý một số điểm mang tính cơ bản nhất. Một số điểm đó bao gồm:

Đạo đức trong chia sẻ dữ liệu

Hiện nay chia sẻ dữ liệu là một hoạt động thực tiễn thiết yếu, các tổ chức phải xem xét đạo đức trong việc chia sẻ dữ liệu, và đặc biệt là các rủi ro đạo đức mới phải được xác định và giảm thiểu.

Xem xét tất cả các nguồn lực được triển khai trong quá trình thu thập và quản lý một lượng lớn dữ liệu - tài chính, kỹ thuật và nguồn nhân lực. Bởi vì một khoản đầu tư nghiêm túc như vậy được thực hiện vào việc xây dựng nền kinh tế dữ liệu, các tổ chức có nghĩa vụ đạo đức phải chia sẻ dữ liệu đó theo cách nâng cao mức độ tốt mà dữ liệu có thể đạt được.

Nghĩa vụ này còn được coi trọng hơn nữa khi xem xét tài nguyên nào đã được tiêu tốn để thu thập và lưu giữ dữ liệu. Có thể có nhiều vấn đề cần quan tâm khác để thực hiện chia sẻ dữ liệu nhưng ở cấp độ cơ bản nhất, cần có đạo đức để chia sẻ dữ liệu phù hợp.

Chính sách chia sẻ dữ liệu

Đối với bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan dù trong một quốc gia, hay toàn cầu muốn tiếp nhận văn hóa chia sẻ dữ liệu đồng thời giảm thiểu rủi ro bên ngoài đều phải triển khai các chính sách chia sẻ dữ liệu đầy đủ.

Ví dụ một công ty đa quốc gia như Wiley - nhà xuất bản toàn cầu cam kết thúc đẩy bối cảnh nghiên cứu mở bằng cách “tạo điều kiện cho việc khám phá nghiên cứu nhanh hơn và hiệu quả hơn” thông qua luồng dữ liệu được chia sẻ miễn phí. Công ty khuyến khích các tác giả của mình chia sẻ dữ liệu nghiên cứu của họ (dữ liệu thô, dữ liệu đã xử lý, thuật toán, phương pháp, v.v.), đồng thời nêu ra những kỳ vọng của mình về việc chia sẻ dữ liệu, nhiệm vụ của công ty đối với việc chia sẻ dữ liệu, cũng như các mẫu tiêu chuẩn để tác giả sử dụng thông qua chính sách chia sẻ dữ liệu.

Phương pháp về chia sẻ dữ liệu

Các phương pháp hay nhất về chia sẻ dữ liệu có thể khác nhau giữa các ngành, nhưng một số tổ chức chia sẻ dữ liệu trên thế giới tuân thủ một số quy định chung.

Ví dụ các nhà khai thác dịch vụ chia sẻ xe Uber và Lyft đang tận dụng sức mạnh của việc chia sẻ dữ liệu để xây dựng khả năng điều hướng cũng như cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng cho hành khách của họ. Ngay cả các công ty truyền thống như Fujitsu cũng đang áp dụng văn hóa chia sẻ dữ liệu và áp dụng các phương pháp hay nhất để tận dụng tối đa nền kinh tế dữ liệu mới. Phương pháp chia sẻ sẽ giúp thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu nhanh hơn, an toàn hơn và tốn ít nguồn lực hơn.

Trên thế giới chia sẻ dữ liệu mới đang ở giai đoạn bắt đầu, đó là lý do tại sao việc xây dựng các phương pháp tốt để chia sẻ dữ liệu phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của những người tham gia cung cấp cũng như khai thác dữ liệu.

(Tổng hợp từ Data Republic)