Sự khác biệt giữa Dịch vụ Web và API là gì?

Ngày đăng: 30/12/2021 Lượt xem: 1718

Dịch vụ web và API là hai trong số những thuật ngữ công nghệ chồng chéo thường bị nhầm lẫn. Bạn thậm chí có thể đã nghe thấy những từ này được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng liệu chúng có giống nhau không?

Mặc dù chúng có một số trùng lặp, nhưng dịch vụ web và API là hai khái niệm khác nhau. 

API là gì?

Thuật ngữ “API” là viết tắt của Giao diện lập trình ứng dụng . API là một giao diện có thể được sử dụng để lập trình phần mềm tương tác với một ứng dụng hiện có. Trên thực tế, API là “một tập hợp các chức năng và thủ tục” cho phép bạn truy cập và xây dựng dựa trên dữ liệu và chức năng của một ứng dụng hiện có.

“Các API được mô tả như chất keo kết dính Internet lại với nhau. Chúng được dệt thành kết cấu của hầu hết mọi thứ mà người dùng cuối làm trên thiết bị của họ. Các API cho phép hai thực thể khác xa có thể nói chuyện với nhau ở một định dạng được tiêu chuẩn hóa hơn.

API đã tồn tại trong nhiều năm. Rất nhanh sau khi ứng dụng máy tính đầu tiên được tạo ra, các nhà phát triển thông minh đã nhận ra rằng bạn có thể khai thác nhiều hơn các ứng dụng riêng biệt bằng cách liên kết chúng với nhau - và vì vậy API đã ra đời.

Ngày nay, khi nói về API, chúng ta thường đề cập đến các web  APIcác API này hiển thị dữ liệu và chức năng của ứng dụng qua internet. Nếu bạn quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng các API web hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của chúng ta:

·         Khi đăng nhập vào một trang web bằng hồ sơ Facebook của mình

·         Khi bật Netflix và xem hàng chục bộ phim mới tràn ngập màn hình

·         Khi tìm kiếm các chuyến bay trên Google

·         ….

Về mặt kỹ thuật, các web API thường gửi dữ liệu qua lại bằng cách sử dụng các yêu cầu HTTP. Các yêu cầu này thường trả về dữ liệu văn bản dưới dạng phản hồi JSON hoặc XML.

Dịch vụ web là gì?

Nói một cách đơn giản, dịch vụ web là một tài nguyên được cung cấp trên internet. Do đó, theo định nghĩa, các dịch vụ web yêu cầu phải có mạng. Thuật ngữ “dịch vụ web” được định nghĩa bởi W3C (Tổ chức World Wide Web Consortium) và do đó về mặt kỹ thuật, nó tuân theo một loạt các tiêu chuẩn.

Dịch vụ Web là một hệ thống phần mềm được thiết kế để hỗ trợ sự tương tác giữa máy và máy có thể tương tác qua mạng. Nó có giao diện được mô tả ở định dạng máy có thể xử lý (cụ thể là WSDL). Các hệ thống khác tương tác với dịch vụ Web theo cách được mô tả của nó quy định bằng cách sử dụng các thông điệp SOAP, thường được truyền tải bằng HTTP với tuần tự hóa XML kết hợp với các tiêu chuẩn liên quan đến Web khác.

Nhiều nhà phát triển cho rằng các dịch vụ web chủ yếu sử dụng SOAP - một giao thức nhắn tin nơi dữ liệu XML được chia sẻ thông qua các yêu cầu HTTP. Những người khác không đồng ý với điều này, nói rằng các dịch vụ web không nhất thiết phải sử dụng SOAP, nhưng vấn đề ngữ nghĩa hơn bất cứ điều gì khác.

Các dịch vụ web thường được kết hợp với Kiến trúc hướng dịch vụ. Kiến trúc hướng dịch vụ hoặc SOA là một mẫu kiến trúc để thiết kế các ứng dụng phần mềm trong đó các tính năng được tách ra và cung cấp dưới dạng dịch vụ trong mạng.

API so với Dịch vụ web

API và dịch vụ web không loại trừ lẫn nhau. Trên thực tế, một cái là một tập hợp con của cái kia: mọi dịch vụ web đều là một API - vì nó thể hiện dữ liệu và / hoặc chức năng của ứng dụng - nhưng không phải mọi API đều là một dịch vụ web. Điều này là do định nghĩa của một dịch vụ web khá hạn chế khi nói đến việc triển khai:

·         Các dịch vụ web yêu cầu một mạng. Mặc dù các API có thể ở chế độ trực tuyến hoặc ngoại tuyến, các dịch vụ web phải sử dụng mạng.

·         API là giao thức bất khả tri . Trong khi các API có thể sử dụng bất kỳ giao thức hoặc phong cách thiết kế nào, các dịch vụ web thường sử dụng SOAP (nhưng đôi khi là REST, UDDI và XML-RPC).

Có một sự khác biệt lớn khác. Nhiều API công khai minh bạch, với tài liệu mở và cổng tự phục vụ để nhà phát triển tham gia nhanh chóng. Đó là bởi vì suy cho cùng, quan điểm của nhiều API ngày nay là để tạo điều kiện tương tác với một ứng dụng. Mặt khác, các dịch vụ web không có lịch sử mở như vậy: thay vào đó, chúng có xu hướng cung cấp dữ liệu và / hoặc chức năng cụ thể cho các đối tác cụ thể - chúng không bị tấn công ở đó.

SOA đã cho các dịch vụ web một tên xấu

Đối với các nhà phát triển mà các dịch vụ web nhất thiết phải có nghĩa là SOA, có một vấn đề lớn với các dịch vụ web. Trong Kiến trúc hướng dịch vụ, các dịch vụ phải được thiết kế với dự đoán về cách cuối cùng chúng sẽ được sử dụng và ai sẽ sử dụng chúng. Nếu thiếu kế hoạch phù hợp hoặc nếu nhu cầu thay đổi chỉ theo thời gian, các nhà phát triển có thể nhanh chóng nhận ra mình đang xâu chuỗi các dịch vụ lại với nhau để xây dựng triển khai phù hợp.

Vốn dĩ, các dịch vụ web không có vấn đề này. Chỉ khi các dịch vụ web được sử dụng trong Kiến trúc hướng dịch vụ thì những vấn đề này mới có thể xuất hiện. Trên thực tế, SOA đã đặt cho các dịch vụ web một cái tên tồi tệ.

API là một giao diện cho phép bạn xây dựng dựa trên dữ liệu và chức năng của một ứng dụng khác, trong khi dịch vụ web là một tài nguyên dựa trên mạng thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Có, có sự trùng lặp giữa hai điều này: tất cả các dịch vụ web đều là API, nhưng không phải tất cả các API đều là dịch vụ web.

Cả dịch vụ web và API - cốt lõi của chúng - đều rất hữu ích và được sử dụng rất nhiều ngày nay. Tuy nhiên, các dịch vụ web được liên kết với SOAP và / hoặc Kiến trúc hướng dịch vụ đang không được ưa chuộng.