Thiết lập cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương ở Nigeria

Ngày đăng: 08/10/2019 Lượt xem: 285

Giới thiệu

Hiện nay, Nigeria đang phải đối mặt với những thách thức về bảo mật (hoạt động vô danh, cướp vũ trang tràn lan ở phía Tây Nam, vụ cướp giật khét tiếng và bắt cóc ở phía Đông Nam; tội phạm, tham nhũng, khủng bố, thất nghiệp, nghèo đói, không tin tưởng lãnh đạo...) bởi vì người dân Nigeria không có mã định danh duy nhất. Do đó người dân Nigeria đã đề xuất thiết lập cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương ở Nigeria dựa trên sự phối hợp của trung tâm an ninh quốc gia để nhằm mục đích cải cách chính phủ, giải quyết các thách thức và mối đe dọa này. Bài viết dưới đây sẽ tập trung vào việc thiết lập cơ sở dữ liệu dân cư trung ương dựa trên mô hình dữ liệu thực thể liên kết (ER - Entity Relationship) bằng cách sử dụng mã duy nhất (Mã an ninh quốc gia - National Security code) làm khóa chính để xác định từng thực thể, mối quan hệ giữa các thực thể bên trong và mối quan hệ giữa các thực thể dịch vụ.

Tổng quan

Theo Ngân hàng thế giới, dân số của Nigeria trong năm 2011 là 162.470.737. Cơ sở dữ liệu quốc gia ở Nigeria bao gồm thông tin về dân số, danh tính, an ninh bảo mật, cử tri, nhóm hoặc hiệp hội dữ liệu về lợi ích quốc gia. Việc thiết lập cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương là cơ sở để cấp chứng minh nhân dân, tạo ra cơ chế giải quyết các vấn đề về an ninh, phối hợp với trung tâm an ninh quốc gia tạo diễn đàn chia sẻ thông tin bảo mật, trao đổi ý tưởng và nỗ lực hợp tác giữa các nhân viên an ninh đồng minh ở Nigeria, chống tham nhũng trong chính phủ và thúc đẩy sự thay đổi thái độ của người dân đối với các dịch vụ công, tạo và ấn định số an ninh quốc gia cho tất cả người dân Nigeria trong và ngoài nước, kể cả người nhập cư; giám sát nhập cảnh của biên giới lân cận và an ninh cảng; cung cấp kiến thức về dữ liệu để thúc đẩy nền kinh tế phát triển; xóa bỏ các nguồn lực chính phủ vô đạo đức; tạo việc làm; giảm chi phí hoạt động của chính phủ; thiết lập các tiêu chuẩn cho luật không gian mạng; xây dựng chính sách bảo mật và ngân hàng không dùng tiền mặt. Theo Onakoya, 2011 thì Cơ sở dữ liệu quốc gia là một hệ thống dữ liệu có tổ chức hoặc môi trường số, nơi mọi công dân của một quốc gia và người nhập cư đều được xác định bằng số định danh duy nhất và sở hữu một bản sắc ảo quốc gia mạnh mẽ. Cơ sở dữ liệu quốc gia có thể là dân số, danh tính, an ninh, cử tri, nhóm hoặc hiệp hội thông tin được phân loại hoặc dữ liệu lợi ích quốc gia”.

Tương tự như vậy Blunkett tuyên bố trên BBC News (2004) rằng Bản sắc dân tộc sẽ ngăn chặn mọi người sử dụng nhiều danh tính và thúc đẩy cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm có tổ chức”. Đồng quan điểm, Stevens trên BBC News (2006) đã bình luận về sự cần thiết của chứng minh thư nhân dân, cho biết Cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm giải quyết các tội phạm nghiêm trọng, như rửa tiền và trộm cắp danh tính”.

Theo (Onakoya, 2011), Cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương bao gồm các mục tiêu sau:

- Tạo ra một cơ chế và quy trình toàn diện giải quyết các vấn đề không an toàn;

- Tạo ra một diễn đàn để chia sẻ thông tin bảo mật, trao đổi ý tưởng và nỗ lực hợp tác giữa các nhân viên an ninh đồng minh ở Nigeria;

- Chống tham nhũng trong chính phủ và thay đổi thái độ của người dân đối với các nguồn lực và tiện ích công cộng;

- Tạo và ấn định số an ninh quốc gia cho tất cả người dân Nigeria trong và ngoài nước bao gồm cả người nhập cư;

- Giám sát tất cả các biên giới lân cận và an ninh nhập cảnh;

- Cung cấp kiến thức dữ liệu để thúc đẩy nền kinh tế phát triển;

- Xóa bỏ các thao túng tài nguyên của chính phủ bởi một số nhân viên công vụ vô đạo đức;

- Tạo việc làm;

- Giảm chi phí điều hành chính phủ;

- Đặt tiêu chuẩn cho luật mạng; chính sách bảo mật và bảo vệ ngân hàng không tiền mặt”.

Cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương là một giải pháp kỹ thuật số của một quốc gia. Các quốc gia đi trước đã đạt được một số thành tựu khi xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia như: Hoa Kỳ, Anh, Đức, Trung Quốc, Kenya và Nam Phi, để phục vụ việc giám sát an ninh, định hướng dữ liệu, an sinh xã hội, tăng trưởng và phát triển quốc gia, kiểm soát người nhập cư, theo dõi tính toàn vẹn và giá trị bầu cử, kiểm soát gian lận mạng, giảm chi phí hoạt động của chính phủ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia trung ương Nigeria giúp lập kế hoạch thống kê và ngân sách thực tế, ví dụ như thống kê số lượng trẻ sơ sinh, người lớn, thanh thiếu niên, tầng lớp lao động và người già trong nước để cung cấp, phân bổ và thực hiện ngân sách thực tế nhằm thay đổi hoàn toàn thái độ trong quản trị và giữa các xã hội tự do dân sự.

Phương pháp và thiết kế mô hình thực thể liên kết

Gần đây, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) nhận thấy Nigeria là một trong số 35 quốc gia có tỷ lệ tham nhũng nhiều nhất. Tham nhũng trong quản trị là một yếu tố ảnh hưởng đến an ninh ở Nigeria và nó đã khiến quốc gia này rơi vào tình trạng bất an. Quy trình bảo mật không thể xác định được danh tính người tham nhũng. Do đó, Mô hình thực thể liên kết được sử dụng để tạo ra một cơ sở dữ liệu trung tâm lớn và được sử dụng như một phương pháp để thu thập, lưu trữ và giao dịch dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Dưới đây sẽ mô tả phương pháp thiết kế và phát triển ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương dựa trên lược đồ mô hình dữ liệu quan hệ thực thể để nắm bắt các thuộc tính chi tiết của tất cả cư dân ở Nigeria và cấp cho họ các tiêu chuẩn, chính sách và thực thi, thiết lập văn phòng hành chính và các văn phòng tích hợp khác.

Trong số các mô hình cơ sở dữ liệu thì mô hình thực thể liên kết là phù hợp nhất để thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo ra một cơ sở dữ liệu trung tâm lớn. Mô hình thực thể liên kết bao gồm nhiều tiện ích và được sử dụng như một phương pháp thu thập và giao dịch dữ liệu trong cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương; truy xuất dữ liệu, lưu trữ, sửa đổi các mối quan hệ dựa trên cơ sở dữ liệu một-nhiều (one-to-many) và nhiều-nhiều (many-to-many). Mô hình này được áp dụng để đáp ứng tình hình an ninh và chống tham nhũng như hình dưới đây:

Hình 1. Sơ đồ mô hình thực thể liên kết E-R (Entity - Relationship (E-R) Model)

Chú ý:

- Hình chữ nhật đại diện cho một tập thực thể, tức là một cá nhân;

- Hình Elip đại diện cho thuộc tính của tập thực thể;

- Hình kim cương đại diện cho tập hợp các mối quan hệ giữa một thành viên từ mỗi bộ thực thể;

- Các dòng là các thuộc tính liên kết đến các tập thực thể của các mối quan hệ.

(Nguồn: Abraham et. al. (2006) and modified and extended by the Author)

Trong mô hình thực thể liên kết, Quản lý dữ liệu (Data management) là khai thác và truy xuất dữ liệu. Kỹ thuật khai thác và truy xuất dữ liệu là mô hình dữ liệu quan hệ đối tượng trong đó mỗi thực thể là một mô đun. Do tính linh hoạt và các nhánh con của cơ sở dữ liệu quốc gia, nên các tệp giao dịch là các giao diện tiện ích công cộng. Ứng dụng của cơ sở dữ liệu cung cấp một giao diện chung (liên kết) cho cơ sở dữ liệu mà không làm ảnh hưởng đến tính liên tục trong thời gian truy vấn, và giờ hoạt động của nó phải lên tới 99,9% trong khoảng thời gian 24/7. Vì lý do bảo mật, nó phải ở trên nền tảng bảo mật và kiến trúc mạng dựa trên việc sử dụng Internet và mạng riêng ảo tương ứng. Do đó, cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương có thể hiển thị và tăng cường tính nguyên bản của thông tin và theo dõi tệp chính trong quá trình xung đột hoặc quản lý phân phối. NS code thường được gọi là số an sinh xã hội thể hiện bằng chứng cư trú, có 2 loại mã NS code đó là:

- Mã NS công dân NSCC (NS Code-citizen): có nghĩa là số an sinh quốc gia cho người Nigeria khi được sinh ra; và

- Mã NS cư trú NSCI (NS Code-immigrant): có nghĩa là số an ninh quốc gia cho người nhập cư hợp pháp. Đây là những mã dành cho người nước ngoài biểu thị nước xuất xứ của họ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia là một hệ thống hồ sơ dữ liệu năng động và thông minh. Nó chứa các chi tiết cụ thể của thông tin được phân loại, công dân thường trú, người di cư và người nước ngoài bao gồm sinh trắc học và ảnh hộ chiếu của họ. Thông thường, nó bao hàm đầy đủ khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ và quản lý dữ liệu mở rộng. Cơ sở dữ liệu quốc gia là một hệ thống tập trung, điển hình là hệ thống thông tin đa người dùng và phân tán dựa trên siêu văn bản với giao diện web. Dữ liệu được mô tả trong cơ sở dữ liệu quốc gia là công cụ để thu thập, xử lý, phân tích, liệt kê, điều tra. Trong cơ sở dữ liệu, việc lưu trữ dữ liệu được biểu thị bằng các hàng hoặc cột. Dữ liệu được lưu trữ trong các cột là cơ sở dữ liệu phân cấp (Hierarchical database) và những dữ liệu được lưu trữ trong các hàng là cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational database); Cơ sở dữ liệu cư trú (Residency database) là một cơ sở dữ liệu quốc gia trung ương.

Những thách thức và triển vọng của cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương Nigeria

Trước khi hiểu về lợi thế và thách thức của cơ sở dữ liệu quốc gia trung ương thì ta phải hiểu về thành phần cốt lõi của môi trường cơ sở dữ liệu bởi vì môi trường cơ sở dữ liệu chính là thành phần tạo nên cơ sở dữ liệu quốc gia trung ương. Cơ sở dữ liệu quốc gia trung ương bao gồm 4 yếu tố cơ bản là dữ liệu (DATA), phần cứng (HARDWARE), người dùng (USERS) và phần mềm (SOFTWARE). Khi các thành phần này được tích hợp với nhau, chúng có xu hướng xây dựng một môi trường cơ sở dữ liệu.

- Dữ liệu là thành phần được xử lý thông tin;

- Phần cứng là thiết bị, máy chủ hoặc thiết bị được kết nối để chạy phần mềm;

- Phần mềm là một tập hợp các hướng dẫn vận hành một máy tính để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể;

- Người dùng là một bộ phận phần mềm cụ thể.

Hình 2. Thành phần của môi trường cơ sở dữ liệu

Hình 2 cho thấy cách các thành phần cơ sở dữ liệu tương tác với nhau để tạo thành một hệ thống cơ sở dữ liệu hoặc môi trường. Mũi tên là hướng của các hành động tương tác từ môi trường này sang môi trường khác.

Các thành phần của môi trường cơ sở dữ liệu bao gồm:

1. “DATA: dữ liệu được tích hợp và chia sẻ bởi nhiều người dùng. Cơ sở dữ liệu là một đại diện của một tập hợp các dữ liệu liên quan.

Nguyên tắc của DATA: phân cấp, mạng, quan hệ hoặc ngữ nghĩa.

2. SOFTWARE: các thành phần của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu

Nguyên tắc của SOFTWARE: định nghĩa dữ liệu và thao tác dữ liệu.

3. USERS: lập trình viên ứng dụng, chuyên gia khoa học phi máy tính và người dùng có kinh nghiệm.

4. HARDWARE: kết quả của kiến trúc phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu.

Nguyên tắc của HARDWARE: chia sẻ thời gian, máy chủ tệp và máy khách / máy chủ

(Xem thêm tại http://wiki.answers.com/Q/what are the components in database environment). Trong quá trình tương tác các thành phần này, có những thách thức và triển vọng đã được chứng minh. Bao gồm:

Tham nhũng

Tham nhũng đã ăn sâu trong xã hội và cách duy nhất để kiềm chế nó là tạo ra một cơ chế toàn diện cho việc chống tham nhũng. Việc tạo ra cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương với việc sử dụng một thuộc tính duy nhất để xác định người ở Nigeria là một biện pháp chống tham nhũng nhằm giảm các hoạt động tham nhũng đa dạng trong dịch vụ công và đời sống riêng tư. Từ đó, Chính phủ có thể đạt được các mục tiêu đã đặt ra đối với chính sách nhất định, ví dụ, Chính sách Đề án nhà ở Nigeria (Nigeria Housing Scheme Policy).

An ninh bảo mật

Sử dụng mã NS code làm định danh chính thức và giao diện phổ biến để xác minh mức độ gián tiếp tiến hành chiến tranh chống lại sự vô kỷ luật, không an toàn trong an ninh và hỗ trợ việc phân tích chiến lược và chính sách cho chính phủ của Nigeria. Việc tạo ra cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương sẽ mang lại cải cách tuyển sinh giáo dục và việc làm dựa trên việc cung cấp chứng nhận đăng ký cơ sở cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc giấy phép bổ sung để truy cập các dịch vụ công khác và làm cổng thông tin tại tất cả các cổng vào ở Nigeria.

Xây dựng năng lực và cơ quan quản lý

Thiếu nhân lực công nghệ thông tin trong nước và hiện tại không có viện đào tạo Chính phủ cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu trong nước. Để thúc đẩy xây dựng năng lực và cơ quan quản lý, khuyến khích tính liên tục và bền vững thì điều quan trọng là cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương phải có không gian lưu trữ cao và Quản trị viên cơ sở dữ liệu lớn DBA (Database Administrator) để xử lý việc thiếu hụt nhân lực đó. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ chịu trách nhiệm điều chỉnh việc tạo cơ sở dữ liệu, các ràng buộc và khuyến nghị về mạng phải được ăn khớp với nhau cho mục đích cai trị của pháp luật.

Kết luận

Cách duy nhất để duy trì an ninh quốc gia ở Nigeria là tạo ra Cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương và cung cấp cho tất cả cư dân ở Nigeria (bao gồm người nhập cư, người di cư và các tù nhân) Mã NS code. Hơn nữa, Bộ luật An ninh Quốc gia phải là một định danh chính thức trong nước. Về bản chất, tất cả các cơ sở dữ liệu phi tập trung hiện tại đều có các lợi ích khác nhau và mã NS code có thể xác định rõ ràng thực thể giữa hoặc trong và giữa mối quan hệ của chúng với công chúng. Cơ sở dữ liệu dân cư Trung ương và bộ máy bảo mật liên quan là công cụ duy nhất để giảm thiểu các cuộc khủng hoảng an ninh trong nước Nigeria.

Lê Thị Thùy Trang

Tài liệu tham khảo

Creation of Central National Database in Nigeria: Challenges and Prospects

https://pdfs.semanticscholar.org/9d79/1ef2d0a63cfa76c6dafac6e6d2780144f654.pdf