Ứng dụng của XML trong thực tế

Ngày đăng: 22/10/2019 Lượt xem: 470

Kể từ lần đầu xuất hiện vào giữa những năm 90 thì các đặc tính của XML không thay đổi đáng kể, thay đổi chính đó là việc tạo ra sự tự do hơn cho nội dung. Một vài các ký tự không cho phép sử dụng từ các phiên bản trước thì bây giờ được cho phép sử dụng. Mặc dù có nhiều thay đổi trong cách và nơi mà XML được sử dụng và sự gia tăng của các công nghệ liên quan, thì chủ yếu những thay đổi này là về các tiêu chuẩn liên quan. Cũng có một sự thay đổi đáng kể trong các công cụ để quản lý XML. Năm năm trước, bất kỳ thay đổi nào của dữ liệu XML trong một trình duyệt có nghĩa là thay đổi tùy chỉnh JavaScript, và thậm chí điều đó thường không giải quyết được sự hỗ trợ giới hạn trong rất nhiều trình duyệt. Hiện nay có rất nhiều thư viện tệp lệnh được viết rất tốt khiến cho việc gửi, nhận, và xử lý XML trở nên đơn giản, cũng như việc giảm bớt một cách đáng kể sự khác nhau giữa các trình duyệt khác nhau.

Dữ liệu và tài liệu

XML tập trung vào việc sử dụng dữ liệu trung tâm của XML. Đó là nơi mà dữ liệu thô được kết hợp lại với việc đánh dấu để giúp nó có ý nghĩa nhất định, khiến cho nó đơn giản hơn trong việc sử dụng và tạo ra sự tương tác bền vững hơn. Về tổng quát thì có sự sử dụng đáng kể thứ hai của XML và việc đánh dấu, được biết đến đó là tài liệu trung tâm. Đó là nơi mà nội dung được nới lỏng dần cấu trúc (ví dụ, một chương từ một cuốn sách hoặc một tài liệu về pháp luật) được chú thích với siêu dữ liệu. HTML luôn được coi là một tài liệu trung tâm sử dụng SGML (và XHTML, cũng tương tự là một ứng dụng hướng tài liệu của XML) bởi vì HTML thường là nội dung được thiết kế để con người có thể đọc được hơn là dữ liệu mà sẽ được sử dụng bởi một phần mềm nào đó. XML được thiết kế để có thể đọc và hiểu được bởi cả con người lẫn phần mềm, các thức xử lý các kiểu mẫu khác nhau của XML có thể thay đổi đáng kể.

Tài liệu trung tâm XML thường được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều kênh công bố và cung cấp các cách thức trong việc tái sử dụng nội dung. Điều này có ý nghĩa cho các trường hợp mà trong đó sự thay đổi nội dung thông thường cần phải được áp dụng cho nhiều biểu mẫu của các phương tiện tầm trung một lần. Khi sử dụng tài liệu trung tâm XML trong các hệ thống dạng này, bất cứ khi nào nội dung thay đổi, thì chỉ cần thay đổi dữ liệu cơ bản để những sự thay đổi đó truyền đến tất cả các biểu mẫu của phương tiện đang sử dụng. Hơn nữa, khi cần đến một biểu mẫu khác của nội dung, để hỗ trợ các trình duyệt cho di động, thì một sự biến đổi mới là một hành động cần thiết duy nhất.

Tài liệu tham khảo:

https://www.w3schools.com/xml/schema_intro.asp

Lê Thị Thùy Trang