Hỏi đáp thông tin cơ bản về CSDLQG về dân cư
Việc xây dựng CSDLQG về dân cư thống nhất trên toàn quốc để thu thập, cập nhật được thông tin cơ bản của công dân Việt Nam nhằm phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân,...
Trung tâm dữ liệu quố gia về dân cư được ra mắt
Theo các quy định mới của Bộ Công an, đầu mối các đơn vị cấp phòng của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội được thu gọn từ 11 đơn vị xuống 6 đơn vị, giảm 45% so với trước, trong đó có 1...
123