Tiến độ triển khai Đề án 06 tại Thành phố Hà Nội
Sau 9 tháng triển khai Đề án 06, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 06 Thành phố đã ban hành trên 60 văn bản chỉ đạo, tổ chức họp định kỳ hằng tháng để đánh giá kiểm điểm tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các...
Tiện ích từ mã số định danh cá nhân

Người dân đi đâu, làm gì chỉ cần cung cấp mã số định danh cho cơ quan chức năng thì sẽ có đầy đủ thông tin chứ không cần phải mang theo hộ khẩu, giấy khai sinh... rườm rà như trước kia.