Tiện ích từ mã số định danh cá nhân

Người dân đi đâu, làm gì chỉ cần cung cấp mã số định danh cho cơ quan chức năng thì sẽ có đầy đủ thông tin chứ không cần phải mang theo hộ khẩu, giấy khai sinh... rườm rà như trước kia.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì?
Bạn đọc hỏi: Gần đây, truyền thông nhắc nhiều đến hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vậy hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư là gì? Những yếu tố cấu thành nên hệ thống cơ sở dữ liệu này là...