Các dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Ngày đăng: 01/11/2022 Lượt xem: 88

Tính đến đầu tháng 10/2022, Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu đã có tổng cộng 39 dịch vụ chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành, địa phương. NDXP đã thực hiện hàng trăm giao dịch  trung chuyển dữ liệu góp phần quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Danh sách các dịch vụ chia sẻ dữ liệu qua NDXP bao gồm:

STT

Tên dịch vụ

1

Xác thực công dân, đồng bộ dữ liệu tiêm chủng COVID-19 (CSDLQG về dân cư với Hệ thống quản lý tiêm chủng COVID-19 của Bộ Y tế)

2

Xác thực, gợi ý số định danh, tra cứu thông tin công dân, đồng bộ dữ liệu bảo hiểm xã hội (CSDLQG về dân cư với CSDLQG về bảo hiểm)

3

Xác thực, cung cấp số định danh, chia sẻ thông tin công dân (CSDLQG về dân cư cung cấp, dùng chung cho Bộ, ngành)

4

Tra cứu thông tin doanh nghiệp, đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp với Cổng dịch vụ công/HTTT một cửa điện tử của địa phương)

5

Xác thực thông tin công dân phục vụ đối soát, làm sạch thông tin thuê bao (CSDLQG về dân cư với CSDL thông tin thuê bao của các nhà mạng)

6

Dịch vụ chia sẻ thông tin thẻ bảo hiểm y tế từ CSDLQG về bảo hiểm

7

Gửi hồ sơ, đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả thủ tục hàn chính cấp phiếu lý lịch tư pháp (Hệ thống cấp phiếu ly slichj tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp và Cổng dịch vụ công/HTTT một cửa điện tử của địa phương)

8

Xác thực dân cư và đồng bộ dữ liệu mũi tiêm COVID-19 mới (CSDLQG về dân cư với Hệ thống quản lý tiêm chủng COVIC-19)

9

Đồng bộ làm giàu dữ liệu dân cư (CSDLQG về dân cư với các CSDL/HTTT của bộ, nghành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp)

10

Đăng ký, kiểm tra trạng trái tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Hệ thống dịch vụ hành chính công của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với Cổng dịch vụ công/HTTT một cửa điện tử của địa phương)

11

Gửi hồ sơ, đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch dạng điện tử (Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Cổng dịch vụ công/HTTT một cửa điện tử của địa phương)

12

Dich vụ chia sẻ dữ liệu giấy phép lái xe (Bộ Giao thông vận tải cấp cho các cơ quan có nhu cầu)

13

Cấp/hủy/thay đổi số định danh, đồng bộ dữ liệu hộ tịch (CQDLQG về dân cư với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch)

14

Đồng bộ thông tin hồ sơ, trạng thái xử lý Thủ tục hành chính liên quan đến đất đai có thực hiện nghĩa vụ thuế (Cổng liên thông Tài nguyên môi trường-Thuế với Cổng dịch vụ công/HTTT một cửa điện tử của địa phương/VBDLIS của địa phương)

15

Chia sẻ dữ liệu về số lượng lao động được doanh nghiệp đóng bảo hiểm (CSDLQG về bảo hiểm với CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp)

16

Tra cứu, tìm kiếm, tải văn bản quy phạm pháp luật (CSLQG về văn bản quy phạm pháp luật với các hệ thống của bộ, ngành, địa phương)

17

Liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (HTTT đăng ký và quản lý hộ tịch với CSDLQG về bảo hiểm)

18

Xác thực thông tin công dân (CSDLQG về dân cư với Cổng dịch vụ công/HTTT một cửa điện tử của của bộ, ngành, địa phương)

19

Xác thực, tra cứu thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm (CSDL hộ gia đình tham gia bảo hiểm với hệ thống của bộ, ngành, địa phương)

20

Xác thực, tra cứu thông tin người tham gia bảo hiểm (CSDLQG về bảo hiểm với các Hệ thống phục vụ phòng, chống dịch COVID-19)

21

Tra cứu thông tin doanh nghiệp (CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp với CSDL/HTTT của bộ, ngành)

22

Chia sẻ dữ liệu danh mục điện tử dùng chung (Hệ thống Danh mục dùng chung quốc gia với các CSDL, HTTT của bộ, ngành, địa phương)

23

Chia sẻ dữ liệu báo cáo tài chính, tình hình thanh toán, hỗ trợ bảo hiểm, kết luận sai phạm về bảo hiểm (CSDLQG về bảo hiểm với HTTT của Kiểm toán nhà nước)

24

Chia sẻ dữ liệu về số lao động đăng ký đóng bảo hiểm khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp với CSDLQG về bảo hiểm)

25

Dịch vụ chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về bảo hiểm (Bảo hiểm xã hợi Việt nam cung cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp)

26

Đồng bộ hồ sơ, trạng thái xử lý thủ tục hành chính cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách (Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và Cổng dịch vụ công/HTTT một cửa điện tử của địa phương)

27

Đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ (Hệ thống dịch vụ công vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải với Cổng dịch vụ công/ HTTT một cửa điện tử của địa phương)

28

Chia sẻ dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm (CSDLQG về bảo hiểm với các CSDL/HTTT của bộ, ngành, địa phương)

29

Dịch vụ thanh toán trực tuyến

30

Chia sẻ dữ liệu báo cáo thông tin thống kê tài chính (Bộ Tài chính cung cấp cho Kiểm toán nhà nước)

31

Đăng ký sử dụng, tra cứu thông tin tiêu thụ điện, tiêu thụ điện theo huyện, theo tháng (EVN với hệ thống của địa phương )

32

Khai thác, đồng bộ dữ liệu về giá (CSDLQG về giá do Bộ Tài chính quản lý với CSDL về giá của địa phương)

33

Đồng bộ hồ sơ, trạng thái xử lý thủ tục hành chính thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua (Cổng dịch vụ công của Bộ Xây dựng với Cổng dịch vụ công/HTTT một cửa điện tử của địa phương)

34

Chia sẻ danh mục dùng chung ngành Tài nguyên Môi trường, quy hoạch sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, điều tra sử dụng đất (CSDL đất đai quốc gia với CSDL/HTTT của bộ, ngành, địa phương)

35

Chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện (CSDL đăng kiểm phương tiện của Bộ Giao thông vận tải với các CSDL/HTTT của bộ, ngành, địa phương)

36

Tra cứu thông tin địa chỉ từ mã Vpostcode phục vụ phòng chống COVID-19 (Hệ thống Vpostcode với CSDL/HTTT của bộ, ngành, địa phương)

37

Danh mục dùng chung Ngân hàng nhà nước

38

Chia sẻ dữ liệu đất đai (CSDL đất đai địa phương với CSDL đất đai quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý)

39

Chia sẻ dữ liệu danh mục dùng chung của Bộ tài chính (Danh mục dùng chung của Bộ Tài chính với CSDL/HTTT của bộ, ngành, địa phương)