Chính phủ Bangladesh nghiên cứu cơ sở dữ liệu công dân mới

Ngày đăng: 30/12/2021 Lượt xem: 1604

Cục Thống kê Bangladesh sẽ phát triển những gì các quan chức cho biết sẽ là một cơ sở dữ liệu nhận dạng toàn diện và mở rộng có chứa các thông tin chi tiết về nhân khẩu học và sinh trắc học của mọi người dân trong nước.

BBS sẽ thu thập dữ liệu để xây dựng Sổ đăng ký Dân số Quốc gia (NPR), nơi dữ liệu nhân khẩu học và sinh trắc học sẽ được lưu trữ vĩnh viễn. Các công dân sẽ được cung cấp một mã số nhận dạng 16 chữ số duy nhất, các quan chức của BBS cho biết.
Sáng kiến mới đã được thảo luận tại một hội thảo do BBS tổ chức tại bộ kế hoạch. Bộ trưởng Kế hoạch MA Mannan cho biết vấn đề về quyền riêng tư cần được xử lý thận trọng trong khi phát triển NPR. Shamsul Alam, Bộ trưởng Kế hoạch của bang, cho biết việc thực hiện các dự án như vậy có xu hướng bị trì hoãn và thời hạn phải được ấn định. Shahadat Hossain, giám đốc Census Wing và trưởng nhóm của NPR, cho biết NPR sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu nhân khẩu học, sinh trắc học và hành chính toàn diện cho mọi người dân của đất nước, không phân biệt quốc tịch.
Điều này sẽ hướng dẫn chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác xác định, định vị và giao tiếp với mọi cá nhân cho các mục đích hành chính và pháp lý, ông nói trong một bài thuyết trình. Cơ sở dữ liệu sẽ đảm bảo phân phối hợp lý các dịch vụ xã hội và các chương trình mạng lưới an toàn theo cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất, và nó sẽ cung cấp một cửa sổ duy nhất để xác minh danh tính cá nhân, ông nói thêm.
NPR sẽ giúp phát hiện và loại bỏ tham nhũng và nó sẽ đảm bảo an ninh cho tất cả mọi người, ông nói. Đồng thời sẽ được cập nhật liên tục và hồ sơ sẽ là vĩnh viễn. Dữ liệu được lưu trữ trong NPR sẽ bao gồm tên, giới tính, học vấn, ngày sinh, nơi sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại, địa chỉ thường trú và chi tiết về NID, hộ chiếu, điện thoại di động và đăng ký khai sinh.
Thông tin về các thành viên gia đình, việc làm, sức khỏe, tình trạng kinh tế, quốc tịch, quyền công dân và nơi cư trú của mỗi cá nhân cũng sẽ được lưu trữ trong NPR. Thông tin sinh trắc học sẽ bao gồm bản in của 10 ngón tay và dữ liệu cần thiết cho IRIS và nhận dạng khuôn mặt.
Shahadat nói với The Daily Star rằng dự án vẫn đang được lên ý tưởng và ý kiến của các bên liên quan đang được thu thập tại sự kiện hôm qua. Một khi NPR được phát triển, sẽ không cần điều tra dân số 10 năm một lần, ông nói thêm rằng nó sẽ tích hợp cơ sở dữ liệu về NID, hộ chiếu và giấy phép lái xe. NPR sẽ tích lũy tất cả các loại dữ liệu ở một nơi để chính phủ giám sát, ông nói.

Theo www.thedailystar.net