Quận Thanh Xuân triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày đăng: 24/12/2021 Lượt xem: 1041

Thời gian qua, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, UBND thành phố về cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm “Đúng, đủ, sạch, sống”. Đến nay, việc cập nhật thông tin phục vụ chia sẻ dữ liệu dân cư và các đối tượng quản lý đạt hơn 97%.

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội trên địa bàn quận để thực hiện “mục tiêu kép” kiểm soát bệnh tật, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân; đồng thời, bảo đảm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13-8-2021 của HĐND thành phố...

“Bên cạnh đó, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số cũng là để chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; phục vụ hiệu quả công tác quản lý dân cư và kiểm soát dịch Covid-19, góp phần xây dựng hệ cơ sở dữ liệu chung của toàn thành phố và kết nối, chia sẻ, khai thác sử dụng dữ liệu gốc, để phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, giao thông, thuế...”, đồng chí Võ Đăng Dũng nhấn mạnh.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các lực lượng chức năng của quận bảo đảm cấp thẻ căn cước công dân cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn và tất cả công dân chưa đủ điều kiện cấp thẻ căn cước công dân đều được nhận thông báo mã định danh cá nhân. Duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin công dân vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Cập nhật thông tin tiêm chủng cho tất cả công dân trên địa bàn quận theo quy định của Bộ Y tế.

Dữ liệu thông tin tiêm chủng, thông tin dịch tễ được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên các hệ thống quản lý của Bộ Y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; triển khai các phần mềm trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng hiệu quả thẻ căn cước công dân phục vụ quản lý dân cư, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện “bình thường mới”. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, sử dụng mã QR cá nhân trong quá trình kiểm soát của cơ quan chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ xã hội...

Theo báo Hà Nội mới